Η πλατυποδία στα παιδιά

Η πλατυποδία στα παιδιά είναι μια από τις συχνότερες αιτίες ανησυχίας των γονιών και προσέλευσης τους στο παιδορθοπαιδικό ιατρείο.

 • Τι είναι η πλατυποδία;
 • Πόσες μορφές πλατυποδίας υπάρχουν στα παιδιά ;
 • Είναι η πλατυποδία μια όντως παθολογική κατάσταση;
 • Υπάρχει «φυσιολογική» πλατυποδία;
 • Πότε μια πλατυποδία χρειάζεται θεραπεία και τι είδους θεραπεία ;
 • Μπορεί ένα «ειδικό»  παπούτσι ή πέλμα να επηρεάσει το σχηματισμό της ποδικής καμάρας;

Αυτές είναι μερικές από τις ερωτήσεις που θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε.

 Πλατυποδία ονομάζουμε την κατάσταση εκείνη κατά την οποία το ύψος της ποδικής καμάρας έχει σχεδόν εξαλειφτεί με συνέπεια το έσω χείλος το άκρου ποδός να βρίσκεται κατά την ορθοστάτηση σχεδόν σε πλήρη επαφή με το έδαφος.

Πλατυποδία έχουν πάρα πολλά παιδιά και περίπου το 20% των ενηλίκων.

Υπάρχουν τρεις τύποι πλατυποδίας.

1. Η εύκαμπτη πλατυποδία.

2. Η εύκαμπτη πλατυποδία με βραχύ αχίλλειο

3. Η δύσκαμπτη πλατυποδία

Η εύκαμπτη πλατυποδία αφορά την συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών με πλατυποδία και  τα 2/3 των ενηλίκων με πλατυποδία και δεν αποτελεί σχεδόν ποτέ αιτία πόνου ή αναπηρίας.

Η εύκαμπτη πλατυποδία με βραχύ αχίλλειο απαντάται στο 25% των ενηλίκων με πλατυποδία και σχεδόν ποτέ στα παιδιά. Μπορεί να αποτελέσει αιτία πόνου και αναπηρίας.

Η δύσκαμπτη πλατυποδία είναι ο πιο σπάνιος τύπος και προκαλεί πόνο και αναπηρία στο 1/4 περίπου των πασχόντων από αυτόν τον τύπο.

 Η εύκαμπτη πλατυποδία στα παιδιά

Τι είναι όμως αυτό που κάνει την εύκαμπτη πλατυποδία τόσο συχνή στα παιδιά;

Η χαλαρότητα των συνδέσμων και το σχήμα των οστών του παιδικού ποδιού φαίνεται να είναι οι πιο σημαντικές αιτίες.

Όταν ένα παιδί με εύκαμπτη πλατυποδία στέκεται όρθιο η ποδική καμάρα εξαφανίζεται. Όταν σηκώνει το πόδι του από το έδαφος ή όταν στέκεται στις μύτες των ποδιών η ποδική καμάρα επανεμφανίζεται. Η κατάσταση αυτή καλείται εύκαμπτη πλατυποδία (flexible flatfoot) και αφορά συχνά και τα δύο πόδια.

Η ποδική καμάρα εξαφανίζεται όταν  το παιδί στέκεται όρθιο πατώντας με όλο το πέλμα και επανεμφανίζεται όταν στέκεται στα δάκτυλα

Η εύκαμπτη πλατυποδία είναι αρκετά συχνή στα παιδιά. Οι γονείς και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας συχνά ανησυχούν ασκόπως ότι η απουσία ποδικής καμάρας ή η μικρή ποδική καμάρα μπορεί να προκαλέσει μόνιμη παραμόρφωση και  ανικανότητα. Η εύκαμπτη πλατυποδία είναι συχνά ανώδυνη και δεν επηρεάζει τη βάδιση και τη συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες. Στα περισσότερα παιδιά η ποδική καμάρα αναπτύσσεται τελικά φυσιολογικά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Περιγραφή

Η εύκαμπτη πλατυποδία δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια παραλλαγή του φυσιολογικού ποδιού. Οι μύες και οι αρθρώσεις στα παιδιά με εύκαμπτη πλατυποδία λειτουργούν κανονικά.

Τα φυσιολογικά μωρά γεννιούνται με πολύ χαμηλή ποδική καμάρα. Αυτή αναπτύσσεται σταδιακά καθώς το παιδί μεγαλώνει. Στα παιδιά με εύκαμπτη πλατυποδία η ποδική καμάρα δεν ξεκινά να αναπτύσσεται πριν την ηλικία των 5 ετών ή και αργότερα. Σε μερικά παιδιά δεν αναπτύσσεται ποτέ. Εύκαμπτη πλατυποδία έχουν περίπου το 20% - 25% των ενηλίκων.

Αν και η εύκαμπτη πλατυποδία είναι σε γενικές γραμμές ανώδυνη ορισμένα παιδιά αναφέρουν πόνο ή κούραση που σχετίζεται με τη δραστηριότητα ή νυχτερινό πόνο.

Όταν η πλατυποδία είναι επώδυνη το παιδί πρέπει να εξετασθεί από τον εξειδικευμένο Παιδοορθοπαιδικό

Ένα παιδί σε ηλικία 3 ετών με εύαμπτη πλαυποδία (αριστερά). Το ίδιο παιδί σε ηλικία 15 ετών (δεξιά). Η ποδική καμάρα έχει αναπτυχθεί φυσιολογικά παρ' όλο που το παιδί δεν υποβλήθηκε σε καμία απολύτως θεραπεία.

Ιατρική εξέταση

Ο εξειδικευμένος Παιδοορθοπαιδικός που θα εξετάσει το παιδί με την πλατυποδία προτού θέσει τη διάγνωση της εύκαμπτης πλατυποδίας θα αποκλείσει άλλα είδη πλατυποδίας που χρήζουν ειδικής θεραπείας όπως η εύκαμπτη πλατυποδία με βραχύ (κοντό) Αχίλλειο τένοντα και η δύσκαμπτη πλατυποδία που αποτελεί και την πιο σοβαρή κατάσταση.

Το οικογενειακό ιστορικό (ύπαρξη και άλλων μελών στην οικογένεια με πλατυποδία) έχει σημασία ενώ  η ύπαρξη νευρομυϊκής πάθησης πρέπει να αναφέρεται.

Η εξέταση των παπουτσιών και η αναζήτηση σε αυτά σημείων μεγαλύτερης φθοράς και πίεσης μπορεί να βοηθήσει τον γιατρό να εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα.

Επιπλέον ο ιατρός θα εξετάσει αν ο Αχίλλειος τένοντας είναι βραχύς και αν υπάρχουν τύλοι (κάλοι) στο πέλμα.

Θεραπεία

Η εύκαμπτη πλατυποδία δε χρειάζεται θεραπεία εκτός αν το παιδί αναφέρει πόνο και αίσθημα κόπωσης που γίνεται αιτία να τροποποιεί τη δραστηριότητα του (διακόπτει το παιχνίδι) ή όταν υπάρχουν τύλοι στα πέλματα.

 • Διατατικές ασκήσεις: Αν το παιδί αναφέρει πόνο ή αίσθημα κόπωσης που σχετίζεται με την δραστηριότητα στο άκρο πόδα ή την ποδοκνημική ,ο γιατρός μπορεί να συστήσει ασκήσεις διάτασης του Αχίλλειου τένοντα.

Διατατικές ασκήσεις του Αχίλλειου τένοντα συνίστανται επίσης και στις περιπτώσεις ήπιας εύκαμπτης πλατυποδίας με βραχύ Αχίλλειο.

                           Διατατικές ασκήσεις αχίλλειου τένοντα

 • Εδικά παπούτσια ή πέλματα πλατυποδίας  μπορεί να είναι χρήσιμα μόνο στις σπάνιες περιπτώσεις επώδυνης εύκαμπτης πλατυποδίας  ή παρουσία τύλων στα πέλματα.

Σε γενικές γραμμές η χρήση ειδικών παπουτσιών η πελμάτων δεν επηρεάζει τη φυσική εξέλιξη της πλατυποδίας. Αντιθέτως συχνά μειώνει την αυτοεκτίμηση των παιδιών και τη διάθεση τους για συμμετοχή στο παιχνίδι ή τις αθλητικές δραστηριότητες ενώ ταυτόχρονα επιβαρύνει σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό με ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό (τα παιδιά, καθώς το πόδι τους μεγαλώνει, αλλάζουν συχνότερα από τους ενήλικες  παπούτσια).

 • Φυσικοθεραπεία ή νάρθηκες  ενδείκνυνται σε παιδιά με εύκαμπτη πλατυποδία και βραχύ αχίλλειο.
 • Χειρουργική θεραπεία ενδείκνυται κυρίως στην επώδυνη εύκαμπτη πλατυποδία με κοντό αχίλλειο τένοντα που δεν ανταποκρίνεται στη συντηρητική θεραπεία και στην επώδυνη δύσκαμπτη πλατυποδία  που επίσης δεν ανταποκρίνεται στη συντηρητική θεραπεία.

 Tips

 • Η εύκαμπτη πλατυποδία αποτελεί φυσιολογική κατάσταση και απαντάται σε πάρα πολλά παιδιά και αρκετούς ενήλικες
 • Το ύψος της ποδικής καμάρας στα περισσότερα παιδιά αυξάνεται καθώς το παιδί μεγαλώνει
 • Η δημιουργία και το ύψος της ποδικής καμάρας δεν επηρεάζεται από τη χρήση ειδικών παπουτσιών, πελμάτων, ναρθήκων ή ασκήσεων
 • Ένα βραχύς  Αχίλλειος μπορεί να προκαλέσει πόνο και αναπηρία σε ένα κατά τα άλλα εύκαμπτο πόδι, αυτό όμως σπάνια συμβαίνει πριν την εφηβεία
 • Χειρουργική αντιμετώπιση της πλατυποδίας σπανιότατα ενδείκνυται  και αφορά κυρίως στην επώδυνη εύκαμπτη πλατυποδία με κοντό αχίλλειο τένοντα που δεν ανταποκρίνεται στη συντηρητική θεραπεία και στην επώδυνη δύσκαμπτη πλατυποδία .

Ευάγγελος Ι. Δημητρίου

Χειρούργος Ορθοπαιδικός Παιδοορθοπαιδικός

Παναγή Τσαλδάρη 23-34

Μελίσσια

Τηλ. 2108033014, 6972448943