ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Axillary Nerve Repair In 15 Patients

MEDIMOND INTERNATIONAL PROCEEDINGS

MONDUZZI EDITORE JUNE 2004

Σπονδυλόπτωση. Παρουσίαση δυο διαφορετικών χειρουργικών τεχνικών (ανάταξη - insitu σπονδυλοδεσία) και ανασκόπηση της βιβλιογραφιας

Acta Orthopaedica ey Traumatologica Hellenica, Τόμος 64, Τεύχος 3, 2013