ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Εκπαιδευτής στο β’ εξάμηνο του Ι.Ε.Κ. του Ε.Κ.Α.Β. για πληρώματα ασθενοφόρου για διασώστες, Αθήνα β’ εξάμηνο 2002

Συμμετοχή στην εκπαίδευση των ειδικευομένων του Παιδοορθοπαιδικού τμήματος του Γ.Ν.Α. Κ.Α.Τ. Αθήνα 2009-2010

Εκπαιδευτής σε workshop της ΕΕΧΟΤ με αντίκειμενο τους εύκαμπτους ενδομυελικούς ήλους, Μάρτιος 2010

Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Γ’ Πανεπιστημιακής Ορθοπαιδικής Κλινικής για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010

Συμμετοχή στην εκπαίδευση των ειδικευομένων του Παιδοορθοπαιδικού τμήματος του Γ.Ν.Α. Κ.Α.Τ. Αθήνα 2010-2011

Μαθήματα στους φοιτητές της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στα πλάισια συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Γ’ Πανεπιστημιακής Ορθοπαιδικής Κλινικής για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011

Βασικός Ομιλητής σε ημερίδα της ΕΕΧΟΤ με θέμα την ¨Παιδική Οσφυαλγία", Μάρτιος 2011

Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Γ’ Πανεπιστημιακής Ορθοπαιδικής Κλινικής για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011