Ορθοπαιδικές παθήσεις παίδων που αντιμετωπίζουμε

Στροφικές παραμορφώσεις κάτω άκρων

Άλγη κάτω άκρων

Χωλότητα

Άκρος πόδας

 • Πλατυποδία
 • Ραιβοϊπποποδία
 • Ραιβό μετατάρσιο
 • Κοιλοποδία
 • Συγγενείς παραμορφώσεις δακτύλων 

Γόνατο και κνήμη

 • Άλγος γόνατος
 • Σχαλιδωτική οστεοχονδρίτιδα
 • Οστεοχονδρίτιδα γόνατος
 • Οστεοχονδρίτιδα κνημιαίου κυρτώματος
 • Δισδκοειδής μηνίσκος
 • Κακώσεις μηνίσκων -  χιαστών συνδέσμων
 • Ραιβογονία, Βλαισογονία

Ισχίο

 • Άλγος ισχίου
 • Σηπτική αρθρίτιδα
 • Αναπτυξιακή δυσπλασία του ισχίου (συγγενές εξάρθρημα του ισχίου)
 • Οστεοχονδρίτιδα του ισχίου (νόσος Legg-Calve-Perthes)
 • Επιφυσιολίσθηση της μηριαίας κεφαλής

Άνω άκρο

 • Συγγενής παραμορφώσεις δακτύλων
 • Ραιβός αγκώνας
 • Μαιευτική παράλυση

Σπονδυλική Στήλη

 • Σκολίωση
 • Κύφωση
 • Λόρδωση
 • Ραιβόκρανο

Τραύμα

 • Κατάγματα άνω και κάτω άκρων
 • Επιφυσιολισθήσεις άνω και κάτω άκρων
 • Αθλητικές κακώσεις παιδιών και εφήβων
 • Προβλήματα που σχετίζονται με την αθλητική δραστηριότητα παιδιών και εφήβων

Οστικές λοιμώξεις

Οστικοί όγκοι

Ατελής οστεογένεση

Νευρομυϊκές παθήσεις

 • Εγκεφαλική Παράλυση
 • Αρθρογρύπωση

Αχονδροπλασία (νανισμός)

Ανισoσκελία

Σύνδρομα